Byggmästare, murare och byggnadsentreprenör i Nora

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med, hör av dig! tel.0581- 510 31

VÅRA TJÄNSTER

Akustikputs

Akustikputs är ett bra sätt att dämpa ljudnivån i bullriga miljöer på ett snyggt sätt.

Fasadputs

Fasadputs är ett tunt ytskikt som skyddar byggnadens fasad, stärker konstruktionen och ger en vacker yta.

Putsarbeten

Puts används inte bara på utsidan av byggnader utan även inomhus.

Fasadmålning

Fasadmålning ger dig möjligheten att göra din byggnad snygg utefter dina önskemål.

Putsmålning

När ytan är stärkt och har en fin yta kan man om man vill göra det extra snyggt genom putsmålning.

Avfärgning

För att få ett professionellt utseende på den ytan man tänkt åtgärda så kan avfärgning vara ett bra första steg. 

Fasadblästring

I vissa fall krävs det fasadblästring för att få en yta som man senare kan behandla.